Hämeenlinnan hallinto-oikeus seitsemän hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
16.04.2018
Ilmoittava virasto:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi seitsemän hallinto-oikeustuomarin (T13) virkaa

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtävänalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Hallinto-oikeustuomarin tehtävänä on osallistua lainkäyttöasioiden ratkaisuun esittelijäjäsenenä sekä tarkastavana tai kolmantena jäsenenä.

Virat täytetään aikaisintaan 1.7.2018 lukien.

Hakemus ja nimikirjaote tulee toimittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse, osoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, viimeistään 16.4.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari

Ann-Mari Pitkäranta, puhelin 029 56 42289

 
Julkaistu 23.3.2018