Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi 1 hallinto-oikeustuomarin (T13) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.10.-31.12.2017

Viimeinen hakupäivä:
29.06.2017
Ilmoittava virasto:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtävänalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Hallinto-oikeustuomarin tehtävänä on osallistua lainkäyttöasioiden ratkaisuun esittelijäjäsenenä sekä tarkastavana tai kolmantena jäsenenä.

Hakemus on osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse, osoite:
hameenlinna.hao@oikeus.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Raatihuoneenkatu 1,
13100 Hämeenlinna, viimeistään 29.6.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnosta ja työkokemuksesta.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari
Ann-Mari Pitkäranta, puhelin 029 56 42289

 
Julkaistu 14.6.2017