Hämeenlinnan HAO 23.9.2016 16/0493/1

Lahjaverotus – Veron peruste – Osakeyhtiön osakkeen käypä arvo – Erilajiset osakkeet – Osakkeen tuottama oikeus osakeyhtiön varojenjakoon

Diaarinumero: 02249/15/8501
Taltionumero: 16/0493/1
Antopäivä: 23.9.2016
Sovelletut oikeusohjeet: Perintö- ja lahjaverolaki 9 § 1 mom, Perintö- ja lahjaverolaki 21 §

Päätöslyhennelmä

Lahjanantaja oli lahjoittanut lapselleen 20 kappaletta X Oy:n A-sarjan osakkeita. Yhtiöllä oli yhteensä 100 kappaletta A-sarjan osaketta ja 100 kappaletta B-sarjan osaketta. Asiassa oli hallinto-oikeudessa muun ohella kysymys siitä, mikä osuus yhtiön käyvästä arvosta tuli lahjaveron perustetta määritettäessä kohdistaa lahjoitetuille osakkeille.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että lahjoitetut yhtiön A-sarjan osakkeet tuottavat 20-kertaisen oikeuden yhtiön varojenjakoon yhtiön B-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeiden oikeutta yhtiön kaikkeen varojenjakoon ei ollut muutoin rajattu. Tapauksen olosuhteissa yhtiön osakkeiden erilajisuuden katsottiin tosiasiallisesti vaikuttavan niiden todennäköiseen luovutushintaan. Kun asiassa ei ilmennyt muita yhtiön osakkeiden käypään arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja, yhtiön käypä arvo jaettiin yhtiön erilajisille osakkeille niiden sanottua oikeutta varojenjakoon vastaavassa suhteessa 20:1. Lahjansaajan valitus hylättiin tältä osin.

Lahjaverotus vuonna 2011 saadusta lahjasta

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Johanna Virmavirta ja Juhana Niemi, joka on myös esitellyt asian.

Ratkaisuun liittyvät linkit

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 23.9.2016 16/0491/1 (dnro 01820/15/8108)

 
Julkaistu 23.9.2016  Päivitetty 7.10.2016