Hämeenlinnan HAO 23.9.2016 16/0491/1

Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen osa – Osakeyhtiön erilajiset osakkeet – Osakkeen tuottama oikeus osakeyhtiön varojenjakoon

Diaarinumero: 01820/15/8108
Taltionumero: 16/0491/1
Antopäivä: 23.9.2016
Sovelletut oikeusohjeet: Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 mom, Perintö- ja lahjaverolaki 57 §, Hallituksen esitys HE 104/2000 vp

Päätöslyhennelmä

Lahjanantaja suunnitteli osana sukupolvenvaihdosta lahjoittavansa kullekin kolmelle lapselleen 10 prosenttia X Oy:n koko osakekannasta. Yhtiöllä oli 100 kappaletta A-sarjan ja 100 kappaletta B-sarjan osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottavat 20-kertaisen oikeuden yhtiön varojenjakoon yhtiön B-sarjan osakkeisiin verrattuna. Lahjaan voi sisältyä yhtiön A- ja B-sarjojen osakkeita.

Kun otettiin huomioon perintö- ja lahjaverolain 57 §:n esitöistä ilmenevä tulkinta, yhtiön erisarjaisia osakkeita pidettiin perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitetun huojennuksen suhteen samanarvoisina, vaikka niihin liittyvät oikeudet olivat erilaisia. Asiassa ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, minkä suuruisen osuuden yhtiön varojenjakoon osakkeet yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan tuottivat. Näin ollen lahjaan sisältyi vähintään yksi kymmenesosa yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumatta siitä, mitä yhtiön osakkeita lahjoitettiin. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin.

Lahjaverotuksen ennakkoratkaisu

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Johanna Virmavirta ja Juhana Niemi, joka on myös esitellyt asian.


KHO:n päätös 16.04.2018 taltio 18/1774. Päätöstä ei muuteta.

 
Julkaistu 23.9.2016  Päivitetty 5.7.2018