Hämeenlinnan HAO 4.11.2016 16/0568/1

Tuloverotus – Luovutusvoiton veronalaisuus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yhteisomistukseen luovuttaminen – Luovutuksensaaja – Osuus osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista

Diaarinumero: 02603/15/8108
Taltionumero: 16/0568/1
Antopäivä: 4.11.2016
Sovelletut oikeusohjeet: Tuloverolaki 45 § 1 mom, Tuloverolaki 48 § 1 mom 3 kohta

Päätöslyhennelmä

Osakas A myi kolmelle lapselleen yhteisomistukseen 20 prosenttia B Oy:n omistukseen oikeuttavista osakkeista osana yhtiössä toteutettavaa sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen yhtiön osakkeiden tuottamat oikeudet omistukseen ja äänivaltaan yhtiössä jakautuivat mainittujen lasten kesken tasan.

Tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä on, että saajana on luettelossa mainittu sukulainen joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Kun jokaisen lapsen tässä luovutuksessa saama määräosuus oli vähemmän kuin 10 prosenttia yhtiön omistukseen oikeuttavista osakkeista, luovutuksen saajaa koskeva huojennuksen soveltamisedellytys ei kunkin lapsen osalta erikseen täyttynyt. Asiaa ei arvioitu toisin perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaisen huojennuksen soveltamiseen perintö- tai lahjaverovelvollisen verotuksessa liittyvän oikeuskäytännön johdosta.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuosille 2015 ja 2016

Ratkaisuun liittyvät linkit

vrt. KHO:2013:11

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Johanna Virmavirta ja Juhana Niemi, joka on myös esitellyt asian.

 
Julkaistu 4.11.2016  Päivitetty 9.11.2016