Hämeenlinnan HAO 16.6.2017 17/0273/1

Elinkeinotulon verotus - Osakeyhtiö - Osittaisjakautuminen - Liiketoimintakokonaisuus - Kiinteistöt

Diaarinumero: 01668/16/8108
Taltionumero: 17/0273/1
Antopäivä: 16.6.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c § 1 mom 2 kohta ja 2 mom

Päätöslyhennelmä

A Oy aikoi toteuttaa osakeyhtiölain 17 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen osittaisjakautumisen siten, että sen omistamat kiinteistöt siirrettiin perustettavalle vastaanottavalle osakeyhtiölle, joka tuli konsernin emoyhtiön B Oy:n omistukseen. Uudelle osakeyhtiölle siirtyvä kiinteistöomaisuus koostui A Oy:n harjoittaman valmistusliiketoiminnan käytössä olevasta yhdestä teollisuuskiinteistöstä, yhdestä rakentamattomasta kiinteistöstä sekä yhdestä osaksi ulkopuolisille vuokratusta ja osin A Oy:n liiketoiminnan käytössä olevasta teollisuuskiinteistöstä. Siirtyvien tonttien pinta-alat olivat yhteensä 22957 m2 ja rakennusten pinta-alat yhteensä 8994 m2. Siirtyvien rakennusten kirjanpitoarvot olivat yhteensä noin 3 miljoonaa euroa, maa-alueiden osuus noin 630 000 euroa ja liittymien osuus noin 27 000 euroa. Kiinteistöt sijaitsivat toistensa välittömässä läheisyydessä. Uuden yhtiön tarkoituksena oli vuokrata kiinteistöjä jakautuvalle yhtiölle ja ulkopuolisille markkinaehtoiseen hintaan sekä harjoittaa kiinteistönjalostusta. Osittaisjakautumisen jälkeen A Oy aikoi keskittyä valmistus- ja myyntitoiminnan harjoittamiseen.

Vastaanottavalle osakeyhtiölle siirtyvää kiinteistöomaisuutta pidettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuosille 2016 ja 2017

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet ylituomari Ann-Mari Pitkäranta ja hallinto-oikeustuomarit Johanna Virmavirta sekä Juhana Niemi, joka on myös esitellyt asian.

 
Julkaistu 16.6.2017