Hämeenlinnan HaO 29.1.2020 20/0071/1

Valitusoikeus - Maaseutuelinkeinoviranomainen

Diaarinumero: 01610/19/7405
Taltionumero: 20/0071/1
Antopäivä: 29.1.2020
Sovelletut oikeusohjeet: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 54 § 3 mom, Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 § 1 mom, Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 § 2 mom, Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 51 § 2 mom

Päätöslyhennelmä

Maaseutuelinkeinoviranomainen oli keskeyttänyt eläinperusteisten tukien maksamisen X:lle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyi X:n oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus jätti maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinto-oikeudelle tekemän valituksen tutkimatta. Tukien maksamisen keskeyttämisasiassa tehty ELY-keskuksen päätös ei kohdistu alkuperäisen päätöksen tehneeseen viranomaiseen eikä välittömästi koske viranomaisen oikeutta, velvollisuutta tai etua. Maaseutuelinkeinoviranomaisen valitusoikeudesta nyt kysymyksessä olevissa tilanteissa ei ole säädetty erikseen. Maaseutuelinkeinoviranomaiselle ei myöskään ole laissa säädetty sellaista erityistä valvontatehtävää, jonka hoitamiseksi valittaminen julkisen edun vuoksi on tarpeen.

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 54 § 3 mom
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 § 2 mom
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 51 § 2 mom

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Mia Ekman, Hanna Punta ja Elina Tanskanen, joka on myös esitellyt asian.

 
Julkaistu 29.1.2020  Päivitetty 1.4.2020