Julkiset kuulutukset

Jos lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa tuomioistuimen verkkosivuilla.

Liitetiedostot

Julkaistu 14.12.2020