TIEDOTE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN JYVÄSKYLÄSSÄ PIDETTÄVÄÄN SUULLISEEN KÄSITTELYYN TULEVILLE ASIANOSAISILLE JA TODISTAJILLE

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden suullinen käsittely pidetään Keski-Suomen käräjäoikeuden tiloissa. Käräjäoikeus (oikeustalo) sijaitsee Jyväskylän keskustassa Väinönkadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Käräjäoikeuden pääsisäänkäynti on Vapaudenkadun puolella. Istuntosalit 1 - 8 ja vahtimestarit ovat oikeustalon 1. kerroksessa.

Oikeustalon lähettyvillä ei ole maksuttomia pitkäaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. Maksullisia pysäköintipaikkoja on Väinönkadulla oikeustalon vieressä sijaitsevassa Pysäköintitalossa. Jyväskylän Matkakeskus (rautatie- ja linja-autoasema) sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä oikeustalosta.

Kaikille oikeustaloon tuleville tehdään turvatarkastus. Turvatarkastuksen jälkeen Teidät ohjataan odotusaulaan.

On mahdollista, että käsittely kestää ennakoitua kauemmin. Tämän vuoksi pyydämme huomioimaan, että mikäli Teidät on kutsuttu saapumaan kuultavaksi paikalle tiettyyn kellonaikaan, kuuleminen saattaa viivästyä kutsussa mainitusta ajasta. Aikataulusta pyritään antamaan tietoa käsittelyn kuluessa. Käsittelyn puheenjohtaja kuuluttaa asianosaiset istuntosaliin. Matkapuhelimen käyttö istunnon aikana ilman erityistä syytä on kielletty.

Todistajaksi tuleva täyttää huolellisesti ja selvällä käsialalla korvauslomakkeen, joita saa odotusaulan pöydältä. Lomake luovutetaan istunnon puheenjohtajalle. Todistaja on istuntosalissa ainoastaan todistamisensa ajan. Todistaja antaa todistajan vakuutuksen puheenjohtajan sanelun mukaan. Todistaja voi poistua hallinto-oikeudesta vasta, kun käsittelyn puheenjohtaja on antanut siihen luvan.

Valtionvaroista maksettavat korvaukset vuonna 2018:
- osapäiväraha 19 euroa (alle 8 tuntia)
- kokopäiväraha 42 euroa (yli 8 tuntia)
- matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan, kilometrikorvaus 0.42 euroa/km
- korvaus taloudellisesta menetyksestä max. 80 euroa

Asian esittelijän yhteystiedot löytyvät kutsusta. Hallinto-oikeuden muu henkilökunta vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin 029 56 42210.

 
Julkaistu 3.1.2018