Valituksen teko

Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen oman alueensa hallinto-oikeuteen.

Julkaistu 7.1.2020