Kaksi hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi

Sista ansökningsdag
18.03.2015
Anmälande ämbetsverk:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Toinen määräaikainen virkasuhde on ajalle 1.4.–31.12.2015 ja toinen 1.5.–31.12.2015.

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Hallinto-oikeustuomarin tehtävänä on osallistua lainkäyttöasioiden ratkaisuun esittelijäjäsenenä sekä tarkastavana tai kolmantena jäsenenä.

Hakemus on osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse, osoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna viimeistään 18.3.2015 ennen virka-ajan päättymistä.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari

Heikki Jukarainen, puhelin 029 56 42289.

Hämeenlinnassa 10 maaliskuuta 2015

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

 
Publicerad 10.3.2015