Tietoja toiminnasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan suurimpia. Tuomiopiirin asukasluku on noin 1 160 000 henkilöä kaikkiaan 65 kunnassa. Myös vireille tulevien asioiden määrällä mitaten Hämeenlinnan hallinto-oikeus on alueellisista hallinto-oikeuksista suurimpia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on keskitetty koko Manner-Suomen maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pääpaikka on nimensä mukaisesti Hämeenlinna. Jyväskylässä on pysyvä istuntopaikka suullisia käsittelyitä varten.

Vuonna 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tuli käsiteltäväksi 2747 asiaa ja hallinto-oikeudessa ratkaistiin 2674 asiaa. Määrältään suurimmat saapuneiden asioiden pääasiaryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (42,3 %), ulkomaalaisasiat (13,5 %) sekä valtio-oikeutta ja yleishallintoa koskevat asiat (13,5 %). Vuonna 2017 hallinto-oikeudessa oli työntekijöitä 64.

Vuoden 2017 vuosikertomusta ei ole vielä julkaistu.

Edellinen, vuoden 2016 toiminnasta kertova vuosikertomus on luettavissa hallinto-oikeuden vuosikertomukset-sivulta..

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toimii neljässä osastossa, joilla kullakin on oma erikoisalueensa: 1. osasto käsittelee etupäässä verovalituksia, 2. osastolla ovat rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat, 3. osastolla käsitellään kuntien itsehallintoon liittyvät valitukset ja 4. osasto käsittelee suurimman osan sosiaali- ja terveysasioista.

Tyojarjestys_1.1.2017.pdf (pdf, 0.45 Mt)

Hallinto-oikeuden etusivulle
Valituksen teko
Lainvoimaisuustodistus

 
Julkaistu 23.1.2018