Helsingin HAO 15.10.2018 18/0597/5

ELY-keskuksen valitusoikeus - Poikkeaminen - Ranta-asemakaava - Vesikäymäläkielto

Diaarinumero: 00356/18/4111
Taltionumero: 18/0597/5
Antopäivä: 15.10.2018

Ranta-asemakaavassa asetettu kielto rakentaa vesikäymälöitä perustui vesiensuojeluun ja siten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:ssä säädettyyn ELY-keskusten ympäristönsuojelulliseen toimialaan ja tehtävään. Kun otettiin huomioon vaatimus maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta, joka edellyttäisi vesikäymäläkieltoa koskeviin poikkeamiseen suostumista muidenkin rantakiinteistöjen kohdalla, aiheuttaisi poikkeaminen sellaista muutospainetta ranta-asemakaavoituksessa Uudellamaalla noudatettuun keskeiseen periaatteeseen, että sillä olisi ympäristönsuojelun kannalta laajamittaisempaa ja vaikutukseltaan maakunnallistakin merkitystä maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen kysymys oli ELY-keskuksen valvontavastuulle kuuluvasta asiasta, josta ELY-keskuksella on valitusoikeus.


Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 § 2 mom ja 193 § 7 kohta
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 3 §


Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Ilkka Hartikainen (t) ja Elena Feldman.
Asian esittelijä Elena Feldman

Päätös on lainvoimainen.

 
Julkaistu 15.10.2018  Päivitetty 27.12.2018