Helsingin HAO 11.4.2019 19/0255/2

Oikeudenkäyntimaksu - Asioiden yhdistäminen - Samalla päätöksellä ratkaistut asiat

Diaarinumero: 01035/18/1222
Taltionumero: 19/0255/2
Antopäivä: 11.4.2019

A:n kahden valituksen käsittely oli käräjäoikeudessa valitusten asiallisen yhteneväisyyden vuoksi yhdistetty ja valitukset oli ratkaistu yhdellä yhteisellä päätöksellä. Kummankin asian käsittelystä oli määrätty A:n maksettavaksi erillinen 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu, yhteensä 500 euroa.

A oli vaatinut oikeudenkäyntimaksua koskevassa oikaisuvaatimuksessaan muun ohessa toisen maksun poistamista. Käräjätuomari oli hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeus poisti toisen käräjäoikeuden päätöksestä määrätyistä oikeudenkäyntimaksuista.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että oikeudenkäyntimaksu on luonteeltaan vastike tuomioistuimen palveluista, joiden maksullisuudesta on säädetty tuomioistuinmaksulaissa. Tuomioistuinmaksu peritään asianosaiselta korvauksena asian käsittelystä ja asiassa suoritetuista toimenpiteistä. Maksu määrätään asiassa valmistuneelle suoritteelle, joka tässä asiassa on käräjäoikeuden päätös. Käräjäoikeuden A:n valituksiin antamasta yhteisestä päätöksestä on näin ollen tullut määrätä tuomioistuinmaksulain mukainen oikeudenkäyntimaksu vain yhteen kertaan. A:lle samasta päätöksestä käräjäoikeudessa toiseen kertaan määrätty oikeudenkäyntimaksu 250 euroa oli näin ollen poistettava.

Tuomioistuinmaksulaki 1 § ja 2 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pia Repo, Tuula Pääkkönen ja Maria Majanen (t).

Asian esittelijä Susan Korpi.

Päätös ei ole lainvoimainen.

 
Julkaistu 23.4.2019