Helsingin HAO 4.3.2020 20/0317/3

Lahjavero - Tuotto-oikeuden pidättäminen - Ketjutus - Veron kiertäminen

Diaarinumero: 04192/19/8510
Taltionumero: 20/0317/3
Antopäivä: 4.3.2020

Asiassa oli kysymys lahjanantajan pidättämän osakkeiden tuotto-oikeuden vähentämisestä lahjan arvosta lahjaverotusta toimitettaessa. Suunnitellussa järjestelyssä lahjanantajan A oli tarkoitus pidättää lahjansaajille C ja D lahjoittamiensa osakkeiden tuotto-oikeus ensisijaisesti itselleen 50 prosentin osalta samaan aikaan pidättäen lahjansaajille C ja D tuotto-oikeuden 50 prosentin osalta lahjansaajalle B lahjoittamistaan osakkeista. Lahjanantaja A oli hakenut ja saanut ennakkoratkaisun Verohallinnolta, jonka mukaan lahjansaajille C ja D lahjaveroa määrättäessä tulee osakkeiden käypää arvoa määritettäessä osakkeiden arvosta voida vähentää luovuttajan pidättämä tuotto-oikeuden arvo.

Hallinto-oikeus katsoi, että lahjoituksissa on ketjutettu lahjoitettavien osakkeiden tuotto-oikeus. Lahjanantaja ei ollut hallinto-oikeudelle antamassa vastineessaan tai muutoinkaan asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa antanut uskottavaa lahjaverotuksesta riippumatonta selvitystä siitä, miksi lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden osalta on ollut osin tarpeen pidättää tuotto-oikeus, vaikka lahjanantajan tarkoitus on ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyin tavoin ollut antaa heille lahjoitettujen osakkeiden lukumäärää suurempi tuotto-oikeus kompensoidakseen heidän saamaansa pienempää omistusosuutta yhtiössä. Näissä olosuhteissa lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden tuotto-oikeuden pidättämisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut vapautua osasta lahjaveron määrää. Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun osittain ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden arvosta ei vähennetä pidätetyn tuotto-oikeuden arvoa.

Perintö- ja lahjaverolaki 9, 10, 21 ja 33 a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Matti Haapaniemi ja Aiman Mroueh.

Asian esittelijä Turo Lehtonen.

 
Julkaistu 11.3.2020