Henkilötietojen käsittely hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja toiminnassaan ja toimii rekisterinpitäjänä käsittelemiensä henkilötietojen osalta. Tällä sivustolla selvitetään kenen ja mitä tietoja käsitellään, käsittelyn tarkoitus ja peruste, mistä tietoja saadaan ja mihin niitä voidaan luovuttaa, henkilötietojen säilyttämisestä ja miten henkilötietoja suojataan. Lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista sekä tarkastuspyynnön tekemisestä.

Julkaistu 2.10.2019