Julkiset kuulutukset

Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja tuomioistuimen verkkosivuilla.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja ovat nähtävillä tuomioistuimen verkkosivuilla 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja ovat nähtävillä määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin kuulutus on julkaistu verkkosivuilla todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.


Ajankohtaiset kuulutukset

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 3.7.2020 20/0623/1 maa-aineslupaa koskevassa asiassa, Raasepori. (pdf, 0.08 Mt)
 
Julkaistu 3.7.2020