Bergön osayleiskaava lainvastainen

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla kumonnut Espoon kaupunginvaltuuston 18.3.2019 tekemän päätöksen Bergön osayleiskaavasta ja osayleiskaavan muutoksesta.

Julkaistu 10.9.2020