Hallinto-oikeus ei myönnä täytäntöönpanokieltoa jakeluhäiriöiden seurantaa ja poistamista koskien

Julkaistu 13.1.2017  Päivitetty 1.2.2018

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä hylännyt Posti Oy:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöitä koskevassa asiassa.

Yleispalveluun kuuluu postipalvelujen pysyvä tarjonta enintään kahden kilon painoisille käteismaksullisille kirjelähetyksille.

Viestintävirasto on marraskuussa antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Posti Oy:lle 10.6.2014 ja 28.1.2016 asettamansa velvoitteet seurata tehostetusti yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumista.

Viestintävirasto on lisäksi asettanut Posti Oy:lle velvoitteen ryhtyä toimenpiteisiin yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden poistamiseksi. Päätöksen mukaan viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle jääneiden yleispalvelukirjeiden osuus ei tammikuun lopussa saa ylittää kuukausitasolla 0,4 prosenttia, huhtikuun lopussa mainittu osuus ei saa ylittää 0,2 prosenttia. Viestintävirasto on asettanut velvoitteen tehosteeksi Posti Oy:lle 100 000 euron uhkasakon.

Posti Oy on hakenut muutosta Viestintäviraston päätökseen Helsingin hallinto-oikeudesta. Valituksessa Posti Oy on pyytänyt täytäntöönpanokiellon asettamista Viestintäviraston päätökselle, päätöksen kumoamista ja sen palauttamista Viestintävirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei täytäntöönpanon kieltämiseen ilmennyt aihetta. Hallinto-oikeus antaa ratkaisun pääasiassa myöhemmin.

Lisätietoja
Pirkko Väänänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi


Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset