Helsingin hallinto-oikeus antoi osittaisen täytäntöönpanokiellon tupakkatuotteita käsittelevässä asiassa

Julkaistu 17.2.2017  Päivitetty 23.5.2017

Hallinto-oikeuden tänään antama välipäätös koskee Philip Morris Finland Oy:n markkinoille luovuttamia savukkeita tai kääretupakkaa, joiden tuoksua, makua tai savun voimakkuutta voi muuttaa tuotteessa olevien makuaineiden avulla.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) kielsi 28.12.2016 Philip Morris Finland Oy:tä myymästä tai muutoin luovuttamasta kyseisiä tupakkatuotteita Suomen markkinoille. Lisäksi Valvira velvoitti yrityksen ottamaan tupakkalain 11 §:n 1 momentin 7 kohdan vastaiset tuotteet pois markkinoilta yrityksen omalla kustannuksella. Valvira asetti kummallekin kiellolle tehosteeksi 500 000 euron uhkasakot.

Philip Morris Finland Oy valitti Valviran päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati täytäntöönpanon kieltoa.

Hallinto-oikeus kielsi valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siltä osin kuin kysymys on velvoitteesta ottaa kyseiset tuotteet pois markkinoilta. Hallinto-oikeus hylkäsi yrityksen vaatimuksen muilta osin. Tuotteiden markkinoille luovuttamista koskeva kielto jää voimaan toistaiseksi. Hallinto-oikeus katsoi, että täytäntöönpanon kieltämiseen enemmälti ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ilmennyt aihetta.

Määräys on voimassa siihen asti kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut asiaa koskevan valituksen tai sitä ennen toisin määrää. Hallinto-oikeus antaa päätöksen pääasiassa myöhemmin.

Lisätietoja
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Outi Siimes
hallinto-oikeustuomari
puh. 029 56 42 037
outi.siimes(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset