Viestintävirasto sai määrätä Postille velvoitteet ja asettaa uhkasakon jakeluhäiriöiden vähentämiseksi

Julkaistu 21.4.2017  Päivitetty 23.5.2017

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Posti Oy:n vaatimukset yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöitä koskevassa asiassa.

Yleispalveluun kuuluu postipalvelujen pysyvä tarjonta enintään kahden kilon painoisille käteismaksullisille kirjelähetyksille. Yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa.

Viestintävirasto oli marraskuussa antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa aiemmin Posti Oy:lle asettamansa velvoitteet seurata tehostetusti yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumista ja velvoittanut Posti Oy:n vähentämään jakeluhäiriöitä. Päätöksen mukaan jakelun ulkopuolelle jääneiden yleispalvelukirjeiden osuus ei kuukausitasolla tammikuun lopussa saa ylittää 0,4 prosenttia, huhtikuun lopussa mainittu osuus ei saa ylittää 0,2 prosenttia. Viestintävirasto asetti samalla velvoitteen tehosteeksi Posti Oy:lle 100 000 euron uhkasakon.

Hallinto-oikeuden saaman selvityksen mukaan Posti on 20 kuukauden aikana saavuttanut Viestintäviraston asettaman 0,4 prosentin rajan 11 kertaa. Näistä kerroista kuusi on alittanut 0,2 prosentin rajan. Ottaen lisäksi huomioon, että Posti on myöntänyt jakeluhäiriöitä olleen sekä kertonut ryhtyneensä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi, hallinto-oikeus katsoo, ettei Viestintäviraston asettamia jakeluhäiriöiden enimmäisprosenttiosuuksia voida pitää kohtuuttomina.

Hallinto-oikeus katsoo myös, ettei Viestintäviraston asettamaa aikataulua jakeluhäiriöiden poistamiselle ole pidettävä kohtuuttomana. Ratkaisussa on otettu huomioon Viestintäviraston aiemmat päätökset, jolla virasto on velvoittanut Postia ryhtymään toimenpiteisiin jakeluhäiriöiden vähentämiseksi, Viestintäviraston Postille varaama mahdollisuus lausua asiasta sekä Viestintäviraston Postille kohdistamat useat lisäselvityspyynnöt toteutettuja toimenpiteitä koskien.

Lisätietoja:
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Outi Siimes
hallinto-oikeustuomari
puh. 029 56 42 037
outi.siimes(at)oikeus.fi

Tiedote asiaan liittyvästä välipäätöksestä:

Hallinto-oikeus ei myönnä täytäntöönpanokieltoa jakeluhäiriöiden seurantaa ja poistamista koskien (13.1)

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset