marraskuu
22.11.2018
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla päättänyt, ettei se tutki Helsingin Violanpuiston tilapäistä päiväkotirakennusta koskevia valituksia.

syyskuu
5.9.2018
»

Kansalaiset ja yhteisöt ovat voineet hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti kesäkuusta lähtien, kun uusi asiointipalvelu otettiin käyttöön. Käyttäjät ovat ottaneet asiointia helpottavan palvelun hyvin vastaan.

kesäkuu
26.6.2018
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla kumonnut Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen, jolla migreenistä kärsivälle kokelaalle ei myönnetty oikeutta saada ylioppilastutkinnon sähköisiä kokeita paperisina versioina.

14.6.2018
»

Kansalaiset ja yhteisöt voivat jatkossa hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti. Uuden asiointipalvelun kautta voi tehdä esimerkiksi valituksen tai hakemuksen, toimittaa asiakirjoja sekä saada hallinto- tai erityistuomioistuimen päätöksen tiedoksi.

huhtikuu
3.4.2018
»

Helsingin hallinto-oikeuden tänään julkaisemassa toimintakertomuksessa käydään tilastokatsauksen lisäksi läpi turvapaikka-asioiden käsittelyn hajauttamista, asiantuntijajäsenten roolia ja ensimmäistä kertaa valittujen asessorien tehtäviä sekä esitellään Helsingin hallinto-oikeuden tunnukset. Toimintakertomuksessa nostetaan esiin myös viime vuoden aikana annettuja merkittäviä ratkaisuja.

helmikuu
5.2.2018
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan kahdella päätöksellä ratkaissut Helsingin yleiskaavaan ja Vartiosaaren osayleiskaavaan kohdistuneet valitukset.

tammikuu
24.1.2018
»

Viime vuonna Helsingin hallinto-oikeuteen saapui yhteensä 8 762 asiaa, eli noin 49 prosenttia vähemmän ennätysvuoteen 2016 verrattuna. Eniten vähenemistä tapahtui turvapaikka-asioissa, joita vuoden aikana saapui yhteensä 2 673. Vaikka vähennystä turvapaikka-asioissa oli yli 7 740 asiaa, saapuneiden turvapaikka-asioiden määrä oli kuitenkin edelleen noin kaksi ja puolikertainen aikaisempiin normaalivuosiin verrattuna.

Julkaistu 18.9.2019