Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmän asiakaspäätteet poistuvat käytöstä

Julkaistu 29.10.2019

Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmä Kyöstin asiakaspäätteet poistuvat käytöstä 30.10.2019. Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmää on voinut käyttää Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamossa olevalla asiakaspäätteellä.

Asiakaspäätteiden poistotarve johtuu hallinto- ja erityistuomioistuinten uuden asianhallintajärjestelmän HAIPAn ensimmäisen osan käyttöönotosta. HAIPA-järjestelmästä ei enää siirry tietoja Kyösti-järjestelmään. HAIPAn käyttöönoton jälkeen asiakkaille Kyöstin kautta luovutettavien tietojen tietosisältö ei ole enää ajantasaista.

Kyselykäyttöjärjestelmä Kyöstistä on voinut selata tuomioistuinten julkisia diaaritietoja. Näitä ovat diaareihin kirjattujen asioiden perustiedot, asianosaisten nimet sekä tiedot asioiden käsittelyvaiheista ja asioiden ratkaisutiedot. Diaarin asioita on voinut hakea diaarinumeron tai ratkaisupäivän perusteella.

Avainsanat

Tiedotteet