Vältä postinkulun mahdolliset epävarmuudet käyttämällä hallintotuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua

Julkaistu 8.11.2019

Uutisoinnin mukaan maanantaina 11.11.2019 alkava postinjakelun lakko saattaa viivästyttää tai muuten häiritä kirjallista asiointia tuomioistuimissa.

Postinkulun viivästyessä tai ollessa muuten epävarmaa Helsingin hallinto-oikeus muistuttaa, että valituksen tai muun asiakirjan toimittamien tuomioistuimeen määräajassa on aina lähettäjän vastuulla. Tuomioistuimelta tulleisiin pyyntöihin voi tarpeen vaatiessa tiedustella lisäaikaa, mutta valitusajan pituus on sen sijaan säädetty laissa eikä sitä ole mahdollista pidentää. Postinjakelun lakko voi viivästyttää myös Helsingin hallinto-oikeuden postitse tiedoksi antamia asiakirjoja. Erityisesti lainvoimaisuustodistusten antamisessa voi ilmetä merkittäviä viiveitä.

Helsingin hallinto-oikeuteen asiakirjoja voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen helsinki.hao@oikeus.fi, faksilla numeroon 029 56 42079 tai tuomalla ne paikan päälle Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon (Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki). Hallinto- ja erityistuomioistuimissa on käytössä myös sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta kansalaiset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tehdä valituksen sekä toimittaa ja vastaanottaa asiakirjoja.

Asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen joko omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja:
Anna Collan
Asiakirjahallinnon esimies
029 56 42004

Avainsanat

Tiedotteet