toukokuu
4.5.2020
»

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa on käyttökatko 5.–10.5.2020. Käyttökatkon syynä on laaja versiopäivitys, jonka myötä palveluun tulee myös asiointia helpottavia parannuksia.

huhtikuu
1.4.2020
»

Vuonna 2019 Helsingin hallinto-oikeudessa toteutettiin useita muutoksia. Suurimpia näistä olivat organisaatiomuutoksen valmistelu sekä uuden tietojärjestelmän koekäyttö. Viime vuonna juhlittiin myös hallinto-oikeuksien 20-vuotista taivalta.

maaliskuu
20.3.2020
»

Poikkeusoloissa on tärkeää ylläpitää kansalaisten luottamusta yhteiskunnan toimintaan. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi vakuuttaa, että hallintotuomioistuimet jatkavat toimintaansa mahdollisimman normaalisti.

16.3.2020
»

Nykyisestä koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Helsingin hallinto-oikeus suosittelee, että asioinnissa käytettäisiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua ja sähköpostia. Hallinto-oikeus suosittelee tulemaan paikan päälle tai toimittamaan asiakirjoja postitse ainoastaan jos tämä on välttämätöntä.

helmikuu
18.2.2020
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään kumonnut Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi Raide-Jokerin rakennustöiden toimenpidekieltoa koskevassa asiassa.

7.2.2020
»

Hallintotuomioistuimet jäävät helposti yleisiä tuomioistuimia tuntemattomammiksi. Riita tai rikos on aina herkullisempi aihe kuin hallintovalitus, purku tai viranomaisen vääräksi koettu päätös.

tammikuu
22.1.2020
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa on vastustettu uuden apteekin perustamista Järvenpäähän.

22.1.2020
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa oli vastustettu uuden apteekin perustamista Nurmijärvelle sekä tälle määrättyä sijaintia.

22.1.2020
»

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa oli vastustettu uuden apteekin perustamista Vihtiin sekä tälle määrättyä sijaintia.

Julkaistu 6.8.2020