Hallintotuomioistuimet turvaavat kansalaisten oikeudet poikkeusoloissakin

Julkaistu 20.3.2020

Poikkeusoloissa on tärkeää ylläpitää kansalaisten luottamusta yhteiskunnan toimintaan. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi vakuuttaa, että hallintotuomioistuimet jatkavat toimintaansa mahdollisimman normaalisti.

- Hallintotuomioistuinten osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö kantaa vastuunsa myös vaikeina aikoina, Kari Kuusiniemi korostaa.

Kansalaisten oikeusturva ja hallinnon toiminnan lainmukaisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa

Hallintolainkäytössä oikeudenkäyntimenettely on pääasiassa kirjallista. Tässä tilanteessa hallinto-oikeuksissa hyödynnetään sähköisiä yhteyksiä ja etätyötä.

- Pyrimme suojaamaan työntekijöitä, heidän läheisiään ja näin kaikkia muitakin.

Sähköinen käsittely ja etätyöt mahdollistavat päätösten tekemisen ihmisten ja yhteiskunnan kannalta tärkeissä asioissa myös tässä hankalassa tilanteessa. Kuusiniemi viittaa esimerkiksi sosiaalihuoltoon, maankäyttöön ja ympäristöön, verotukseen, julkisiin hankintoihin ja maahanmuuttoon.

- Varmistamme osaltamme talouden elpymismahdollisuudet siinä vaiheessa, kun palaamme normaalitilanteeseen. On tärkeää jatkaa esimerkiksi yritystoiminnan ja infrastruktuurin kannalta tärkeiden asioiden käsittelyä mahdollisimman normaalisti ja joutuisasti, Kuusiniemi korostaa.

Suullisia käsittelyjä siirretään matalalla kynnyksellä ja asiakkaiden toivomuksesta ja sairastumisten vuoksi. Hallintotuomioistuimet pyrkivät kuitenkin pitämään sovitut käsittelyt ainakin kiireellisissä asioissa.

- Hallintotuomioistuimet pyrkivät pitämään sovitut suulliset käsittelyt, jos se suinkin on mahdollista. Se onnistuu etäyhteyksillä. Tuomioistuimissa pyritään jakamaan tilat niin, että työskentelemme annettujen suositusten mukaisesti ja riittävän välimatkan päässä toisistamme.

Poikkeuspäätökset hallintotuomioistuinten valvonnassa

Valmiuslainsäädännön ja tartuntatautilainsäädännön mukaan tehtävien viranomaispäätösten lainmukaisuus voidaan arvioida hallintotuomioistuimissa.

- Eilen hallinto-oikeuden ylituomareiden kanssa pidetyssä skype-kokouksessa ei ollut tietoa, että tällaisia asioita olisi tullut vireille, Kuusiniemi kertoo.

Sähköinen asiointi ensisijaista

Hallintotuomioistuimissa asiakaspalvelu toimii erityisjärjestelyin. Asiakkaille suositellaan ensisijaisesti sähköistä asiointia. Näin sekä asiakkaat ja tuomioistuinten henkilökunta voidaan suojata virusaltistumiselta mahdollisimman pitkälle.

- Sähköisten menettelyjen laaja käyttö eri tilanteissa valmistaa meitä muutenkin meneillään olevaan digitalisointiin, Kuusiniemi tiivistää.


Avainsanat

Tiedotteet, Hehaokorona