Käytä sähköisiä asiointikanavia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

Julkaistu 16.3.2020

Nykyisestä koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Helsingin hallinto-oikeus suosittelee, että asioinnissa käytettäisiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua ja sähköpostia. Hallinto-oikeus suosittelee tulemaan paikan päälle tai toimittamaan asiakirjoja postitse ainoastaan jos tämä on välttämätöntä.

Nykyisen työtilanteen vuoksi sekä ydintoimintojen turvaamiseksi hallinto-oikeus joutuu priorisoimaan työtehtäviä. Hallinto-oikeus ei tällä hetkellä myönnä lainvoimaisuustodistuksia.

Yhteystiedot:

Anna Collan
Asiakirjahallinnon esimies
029 56 42004
anna.collan(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Tiedotteet, Hehaokorona