Itsenäiset hallintotuomioistuimet täyttivät 30 vuotta

Uudenmaan lääninoikeus toimi ennen vuotta 1989 osana Uudenmaan lääninhallitusta. Maaliskuussa vuonna 1989 annetulla lailla lääninoikeuslain muuttamisesta (242/89) maan lääninoikeudet muutettiin itsenäisiksi hallintotuomioistuimiksi. Uudistus astui voimaan 1.11.1989.

1.11.1999 lähtien Uudenmaan lääninoikeuden työtä on jatkanut Helsingin hallinto-oikeus. Periaatteellisesti merkittävä hallinto-oikeuksien toimivaltaa laajentanut hallinto-oikeusuudistus ei käytännössä vaikuttanut työskentelyyn hallinto-oikeudessa: henkilökunta jatkoi entisellään ja tuomiopiirikin pysyi kahta kuntaa lukuun ottamana samana kuin lääninoikeuden tuomiopiiri. Osa aikaisemmin Uudenmaan lääninoikeudelle kuuluneista asioista ohjautui kuitenkin muutetun hallintolainkäyttölain alueperiaatteen mukaisesti muihin hallinto-oikeuksiin. Maan 11 lääninoikeuden ja vesiylioikeuden toimintaa jatkoi kahdeksan hallinto-oikeutta, joiden määrä väheni vuonna 2014 kuuteen.

Helsingin hallinto-oikeuden toimintaa ovat vuosien aikana värittäneet muun muassa liikevaihtovero-oikeuden ja tullihallituksen tulli- ja valmisteveroasioiden sekä turvapaikkalautakunnan käsittelemien asioiden siirtäminen silloiseen lääninoikeuteen. 30-vuotisen taipaleen aikana saapuneiden asioiden määrät ovat vaihdelleet 6 303 asiasta (1996) 17 181 asiaan (2016). Vaihtelua on ollut myös käsittelyajoissa, joissa vaihtelu on 30 vuoden aikana ollut 6,8 ja 10,3 kuukauden välillä.

Helsingin hallinto-oikeus juhlisti 20-vuotista taivaltaan 20.11.2019 Valkoisessa Salissa. Juhlassa saatiin kuulla entisten ja nykyisten hallinto-oikeuden työntekijöiden ajatuksia hallinto-oikeudessa työskentelystä sekä Äänioikeus-kuoron upeita lauluesityksiä. Illan aikana kisattiin myös Hallinto-oikeustietäjän tittelistä.


 
Julkaistu 1.4.2020