Corona

Information om coronaviruset och Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhet har samlats på sidan.

Verksamheten under koronapandemin

Förvaltningsdomstolens verksamhet fortsätter möjligast normalt, dock så att närkontakter undviks. Genom att minska på närkontakter strävar vi efter att minska parternas samt personalens risk att utsättas för coronaviruset.

Skötseln av ärenden och kundtjänsten

Helsingfors förvaltningsdomstol uppmanar att skötseln av ärenden i första hand sker elektroniskt via e-tjänsten eller e-post (helsinki.hao(at)oikeus.fi). Förvaltningsdomstolen rekommenderar att man undviker att infinna sig personligen vid registratorskontoret. All begäran om information bör sändas per e-post till adressen helsinki.hao(at)oikeus.fi.

Ordnande av sammanträden

Största delen av ärendena vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs i skriftligt förfarande. Muntliga förhandlingar fortskrider möjligast normalt med hänsyn till säkerheten och bland annat genom utnyttjandet av fjärranslutningar. Parterna i ärenden informeras skilt om möjliga inhiberingar i varje enskilt fall.

Vistelse i utrymmena

I förvaltningsdomstolens utrymmen bör var och en ha en god hand- och hosthygien och även i övrigt handla enligt hälsovårdsmyndigheternas instruktioner. Användning av ansiktsmasker rekommenderas i offentliga utrymmen.


Pressmeddelanden

 
Publicerad 26.11.2020