Fler asylbesvär än tidigare kommer in till Helsingfors förvaltningsdomstol – domstolen har förberett sig på ökningen

Publicerad 23.3.2016  Uppdaterad 1.2.2018

Innevarande år har det kommit in över 750 besvär över Migrationsverkets asylbeslut till Helsingfors förvaltningsdomstol. Antalet är stort redan nu, eftersom det under hela fjolåret kom in totalt 1168 asylbesvär.

Antalet besvär som kommer in till förvaltningsdomstolen förväntas öka under tiden april-maj, då det beräknas ske en markant ökning i antalet asylbeslut som fattas av Migrationsverket.

För närvarande är den genomsnittliga behandlingstiden i asylärenden åtta månader hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärenden som handläggs i påskyndat förfarande avgörs i genomsnitt inom fem månader. I påskyndat förfarande avgörs bland annat besvär gällande upprepade ansökningar och beslut som grundar sig på den så kallade Dublinförordningen. Trots att mängden ärenden ökar är målsättningen att förkorta handläggningstiderna.

Förvaltningsdomstolen har förberett sig inför ökningen i antalet asylbesvär genom att utveckla ännu smidigare och snabbare arbetsmetoder. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att göra besluten mer koncisa och tydligare. För att underlätta domstolsbehandlingen publicerar förvaltningsdomstolen även anvisningar till ändringssökande om hur man sköter ärenden i domstolen.


Man har förberett sig inför ökningen i antalet besvär också i tilläggsbudgeten med ett tilläggsanslag på 7,8 miljoner euro. Med hjälp av tilläggsanslaget har man kunnat grunda en 7:e sektion som arbetar enbart med asylärenden. Rekryteringen av ny personal påbörjades ifjol och rekryteringar kommer att pågå hela våren. Enligt nuvarande uppskattning kommer cirka 100 personer att rekryteras till tjänsteförhållanden som varar till årets slut.

För mer information:
Pirkko Väänänen, kommunikatör, tel. 029 56 42 065, pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Nyckelord

TiedotteetSV