Antalet ärenden växte markant hos Helsingfors förvaltningsdomstol under fjolåret

Publicerad 26.1.2017  Uppdaterad 13.3.2018

Förra året kom det in 17 181 ärenden till Helsingfors förvaltningsdomstol, vilket är 9 039 ärenden fler än under 2015. Det avgjordes 11 393 ärenden under förra året vid förvaltningsdomstolen. Det fanns 3 365 fler avgjorda ärenden än under det föregående året.

De största huvudärendegrupperna var utlänningsärenden, social- och hälsovårdsärenden samt skatteärenden. Utlänningsärendena utgjorde 69 %, social- och hälsovårdsärendena 10 % och skatteärendena 7 % av alla inkomna ärenden. De största av enskilda ärendegrupperna var asylärendena. Det kom in sammanlagt 10 418 asylärenden, dvs. över 9 200 fler jämfört med det föregående året. Antalet inkomna asylärenden växte kraftigt under årets andra hälft. Av de anhängiggjorda asylärendena kom cirka 75 % in efter 1.7.2016.

Det avgjordes sammanlagt 5 255 utlänningsärenden, 1 772 social- och hälsovårdsärenden och 1 540 skatteärenden. Asylärendena var de största enskilda ärendegrupperna vad gäller avgjorda ärenden. Under året avgjordes sammanlagt 3 542 asylärenden, vilket är 2 388 fler än året innan.

Den genomsnittliga handläggningstiden blev kortare. Ärenden som kom in till Helsingfors förvaltningsdomstol avgjordes i genomsnitt 7,2 månader efter att de anhängiggjorts. År 2015 var motsvarande tid 8,9 månader.

För mer information

Henna Classen
Informatiker
tel. 029 56 42008
henna.classen(at)oikeus.fi


Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltnings­ärenden säkert, snabbt och med rimliga kostnader. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV