Asylärenden som är anhängiga vid Helsingfors förvaltningsdomstol decentraliseras

Publicerad 1.2.2017  Uppdaterad 13.3.2018

Behandlingen av asylärenden kommer att decentraliseras till tre andra förvaltningsdomstolar i och med ändringen av utlänningslagen som träder i kraft idag. Utöver Helsingfors förvaltningsdomstol kommer asylärenden att behandlas i Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar.

Hälften av de 8 076 anhängiga asylärendena kommer att överföras från Helsingfors förvaltningsdomstol till de andra förvaltningsdomstolarna. Av asylärendena överförs 23 procent till Norra Finlands förvaltningsdomstol, 14 procent till Östra Finlands förvaltningsdomstol och 13 procent till Åbo förvaltningsdomstol.

Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms både i nya och anhängiga ärenden enligt det av Migrationsverkets ansvarsområden där det överklagade beslutet har fattats. I fortsättningen kommer enbart de ärenden som har anhängiggjorts över Migrationsverkets södra ansvarsområdes beslut att behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändringssökandena meddelas per brev om överförandet av ett besvärsärende för handläggning i en annan förvaltningsdomstol.

För mer information
Pirkko Väänänen
Informatör
Tel. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden säkert, snabbt och till rimliga kostnader. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut. Förvaltningsdomstolen avgör även förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV