Helsingfors förvaltningsdomstol får nya emblem

Publicerad 1.3.2017  Uppdaterad 13.3.2018

Helsingfors förvaltningsdomstols emblem på svenska

Målet med förnyelsen är att skapa emblem som är lätt igenkännbara, som beskriver domstolens verksamhet samt att förenhetliga det visuella utseendet.

Till förvaltningsdomstolens tecken valdes en symbol för rätten, en våg. – Vågen symboliserar förvaltningsdomstolens uppgift att avgöra ändringsökningsärenden på ett oberoende och opartisk sätt. Samtidigt åskådliggör den domstolarnas bredare uppgift, att upprätthålla den samhälleliga stabiliteten, berättar Helsingfors förvaltningsdomstols överdomare Liisa Heikkilä.

Vågen förekommer i förvaltningsdomstolens två emblem. I det stämpelformade emblemet har även moderniserade element från föregångaren till Helsingfors förvaltningsdomstol, Nylands länsrätts emblem använts. Utöver de nya emblemen definierades även ett färgschema och typsnitt för förvaltningsdomstolen.

De nya emblemen kommer att finnas i förvaltningsdomstolens beslut samt annat material som domstolen producerar. På grund av den stora mängden beslut, kommer emblemen att tas i användning gradvis. Alla beslut kommer att följa det nya utseendet senast i början av juni.

Designen av emblemen samt definierandet av färgschemat och typsnitten för förvaltningsdomstolen har förverkligats av Ossi Gustafsson från Hiekka Graphics AB.

För mer information
Pirkko Väänänen
Informatör
Tel. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Hehao._leima_sv.jpg (jpg, 0.11 Mt) Helsingfors förvaltningsdomstol - Grafiska element (på finska).pdf (pdf, 0.2 Mt)

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att säkert, snabbt och till rimliga kostnader ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut. Förvaltningsdomstolen avgör även förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV