Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst har öppnats

Publicerad 14.6.2018

I fortsättningen kan medborgare och sammanslutningar sköta sina ärenden som ska behandlas vid förvaltnings- och specialdomstolar elektroniskt. Via den nya e-tjänsten kan du lämna in till exempel besvär eller ansökningar, sända handlingar samt delges förvaltnings- och specialdomstolens beslut.

E-tjänsten på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ tas i detta skede i bruk vid förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen. Via e-tjänsten kan medborgare och sammanslutningar sköta alla skriftliga ärenden, t.ex. lämna in besvär eller utredningar, svara på en begäran om kompletteringar, ställa frågor och ta emot domstolens beslut.

För att använda e-tjänsten ska du identifiera dig via Suomi.fi-identifikation antingen med dina bankkoder, elektroniskt id-kort eller mobilcertifikat. När ett nytt meddelande sänts till e-tjänsten kommer en notifiering både till Suomi.fi-meddelanden och till e-postadressen eller telefonnumret som angetts i e-tjänsten.

Den nya e-tjänsten underlättar ärendehanteringen vid förvaltnings- och specialdomstolarna. Ärendehanteringen försnabbas eftersom man till exempel kan avstå från mottagningsbevisbreven som tidigare måste hämtas på posten och domstolens beslut kan delges via e-tjänsten. Målet är att e-tjänsten ska bli det främsta alternativet i kommunikationen med förvaltnings- och specialdomstolarna.

Förvaltnings- och specialdomstolarna har en viktig uppgift i samhället. De behandlar årligen cirka 30 000 ärenden. En stor del av ärendena gäller enskilda medborgare. Ärendena som behandlas gäller bland annat invandring, pensioner, social trygghet, hälso- och sjukvård, beskattning samt miljö och byggande.

Ytterligare information:
Projektchef Tuula Kivari, tfn 029 51 50546, förnamn.efternamn@om.fi
Sami Aalto, specialsakkunnig, tfn 029 51 50325, etunimi.sukunimi@om.fi
haipa.om@om.fi

Nyckelord

TiedotteetSV