Använd elektronisk kommunikation för att förebygga coronavirussmittor

Publicerad 16.3.2020  Uppdaterad 1.4.2020

På grund av situationen med coronavirus rekommenderar Helsingfors förvaltningsdomstol att kommunikationen i första hand sker elektroniskt via e-tjänsten eller e-post. Förvaltningsdomstolen rekommenderar att man infinner sig personligen eller lämnar in handlingar per post enbart om det är nödvändigt.

På grund av den rådande arbetssituationen samt i syfte att säkerställa kärnverksamheten är förvaltningsdomstolen tvungen att prioritera arbetsuppgifterna. För tillfället utfärdar förvaltningsdomstolen inte lagakraftbevis.

Kontakt:
Anna Collan
Chef för dokumentförvaltning
029 56 42004
anna.collan(at)oikeus.fi

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Länkar

Nyckelord

TiedotteetSV, HehaokoronaSV