Statistik

Nyckeltal

Nyckeltal 2019 (pdf, 0.05 Mt)


Antalet ärenden


Hur ärendena slutat


Hur ärendena slutat i HFD

Under det år som verksamhetsberättelsen gäller behandlade högsta förvaltningsdomstolen totalt 2 214 besvär eller besvärstillståndsansökningar om Helsingfors förvaltningsdomstols beslut som lämnats in 2019 eller tidigare. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade beslutet eller returnerade ärendet till ny behandling i 9,5 % av fallen.


Arbetsstatistik

Työtilasto 2019 (FI) (pdf, 0.24 Mt)

 
Publicerad 1.4.2020