Helsingin HAO 7.11.2017 17/1004/1

Arvonlisävero - rakentamispalvelu - rakennus- ja korjaustyö - verhotankojen, verhokiskojen, sälekaihtimien, kierrekaihtimien, auringon häikäisysuojakaihtimien, markiisien ja lamellien asentaminen

Diaarinumero: 05126/17/8203
Taltionumero: 17/1004/1
Antopäivä: 7.11.2017

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattua verhotankojen, verhokiskojen, sälekaihtimien, kierrekaihtimien, auringon häikäisysuojakaihtimien, markiisien ja lamellien asentamista ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna kiinteistöön kohdistuvana rakennus- tai korjaustyönä, eikä kysymys siten ollut mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta rakentamispalvelusta.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 2.6.2017 - 31.12.2018.


Arvonlisäverolaki 2 § 1 mom, 8 c § 1 mom, 28 § ja 31 § 3 mom 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) n:o 282/2011 13 b artikla


Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijä Mikko Äijälä.

Päätös ei ole lainvoimainen.

 
Julkaistu 15.11.2017  Päivitetty 27.12.2018