Helsingin HAO 29.6.2018 18/0533/4

Ampuma-ase - Metsästysperuste - Määräaikainen hallussapitolupa - Haulikko - Metsästyskortti - Selvitys metsästysharrastuksesta

Diaarinumero: 08499/17/1602
Taltionumero: 18/0533/4
Antopäivä: 29.06.2018

Valittaja oli hakenut toistaiseksi voimassaolevaa ampuma-aselupaa metsästys-perusteella haulikolle. Poliisilaitos on myöntänyt metsästysperusteella haulikon hallussapitoluvan valittajalle määräaikaisena aseen esittämisestä 9.5.2020 saakka. Valittajalla ei ollut aiempaa metsästysharrastusta. Hän on suorittanut metsästyskortin. Valittaja on kertonut, ettei hän kuulu metsästysseuraan ja, että hän aikoo käydä muutaman kerran metsästämässä metsästyskaudella ja jos hän liittyy metsästysseuraan niin useammin. Valittaja on suorittanut 180 päivää kestävän asepalvelun.

Asiassa on kyse siitä, onko poliisi voinut myöntää valittajan metsästysperusteella hakeman haulikon hallussapitoluvan hakemuksesta poiketen määräaikaisena, kun valittaja on vasta aloittamassa metsästyksen harrastamisen.

Ampuma-aselain mukaan haulikolle lupaa haettaessa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Ampuma-aselain tavoitteena yleisen aseturvallisuuden kannalta on tavanomaisia metsästysaseita koskevassa lupaharkinnassa tarpeen riittävästi varmistaa hakijan tosiasiallinen tarkoitus metsästää.

Valittajalla ei ollut aiemmin ollut ampuma-aseen hallussapitolupaa eikä aiempaa metsästysharrastusta. Valittaja on esittänyt selvitystä lähinnä metsästysedellytysten olemassaolosta, mutta ei varsinaisesta metsästyksestä.

Vaikka ampuma-aselain mukaisena lähtökohtana on se, että hallussapitolupa annetaan toistaiseksi voimassaolevana, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi, hallinto-oikeus katsoi, että määräaikaisen hallussapitoluvan erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että kysymys on valittajan ensimmäisestä ampuma-aseluvasta. Luvan myöntäminen määräaikaisena on perusteltua sen varmistamiseksi, että hakija tosiasiallisesti aikoo metsästää. Poliisilaitos on voinut harkintavaltansa rajoissa myöntää valittajalle aseluvan määräaikaisena. Valituksenalaista päätöstä ei ollut syytä muuttaa.


Ampuma-aselaki 45 § 2 mom 1 kohta, 53 § (124/2011) 1 mom


Äänestys 2-1

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Merja Tarvainen ja Elina Halimaa (eri mieltä).

Asian esittelijä Elisa Aukeela.

Päätös on lainvoimainen.

 
Julkaistu 29.6.2018  Päivitetty 4.11.2019