Korona

Sivulle on koottu koronavirukseen ja Helsingin hallinto-oikeuden toimintaan liittyvää tietoa

Toiminta koronapandemian aikana

Hallinto-oikeuden toimintaa jatketaan mahdollisimman normaalisti, kuitenkin lähikontakteja välttäen. Lähikontakteja vähentämällä pyrimme alentamaan asianosaisten sekä henkilökunnan riskiä altistua koronavirukselle.

Asiointi ja asiakaspalvelu

Helsingin hallinto-oikeus kehottaa kaikkia käyttämään asioinnissa ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua tai sähköpostia (helsinki.hao(at)oikeus.fi). Hallinto-oikeus suosittelee välttämään asiakirjojen toimittamista postitse tai saapumista paikan päälle kirjaamoon. Kaikki tietopyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen helsinki.hao(at)oikeus.fi.

Asiakaspalvelu ottaa henkilökohtaisesti toimitettuna vastaan ainoastaan valitusasiakirjoja sekä vireillä olevien asioiden täydennyksiä. Hallinto-oikeus ei tällä hetkellä anna lainvoimaisuustodistuksia.

Istuntojen järjestäminen

Sovitut suulliset käsittelyt pyritään pitämään kiireellisissä asioissa. Peruutuksista ilmoitetaan kussakin tapauksessa erikseen asian osapuolille.

Suurin osa Helsingin hallinto-oikeuden asioista käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Istuntoja jatketaan mahdollisimman normaalisti muun muassa etäyhteyksiä hyödyntäen.

Toimiminen tiloissa

Hallinto-oikeuden tiloissa kaikkien tulee pitää huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimia muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti.


Tiedotteet

 
Julkaistu 4.9.2020