Muut päätökset

Muina päätöksinä julkaistaan ratkaisutiivistelmiä, joihin arvioidaan kohdistuvan yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa.

Muut päätökset

Muina päätöksinä julkaistaan ratkaisutiivistelmiä, joihin arvioidaan kohdistuvan yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa.

 
Julkaistu 23.11.2020