Hallinto-oikeus ei myönnä täytäntöönpanokieltoa pakettipalveluiden yleispalveluvelvoitetta koskien

Julkaistu 24.8.2016

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä hylännyt Posti Oy:n vaatimuksen täytäntöönpanokiellosta pakettipalveluiden yleispalveluvelvollisuutta koskevassa asiassa.

Yleispalveluvelvoitteella tarkoitetaan Postilaissa määritettyä velvoitetta, jonka Viestintävirasto voi asettaa yhdelle tai useammalle postiyritykselle. Velvoite tulee asettaa, jos kirje- ja pakettipalveluiden markkinoiden arviointi osoittaa sen olevan välttämätöntä yleispalvelun turvaamiseksi.

Viestintävirasto on päätöksellään jatkanut Posti Oy:n aiempaa yleispalveluvelvollisuutta ulkomaille lähetettävien enintään 10 kilon painoisten postipakettien osalta. Kotimaan postipakettien osalta Viestintävirasto ei nimeä yleispalveluyritystä, poistaen tältä osin yhteispalveluvelvollisuuden Posti Oy:ltä. Viestintäviraston päätöksen on määrä tulla voimaan 31.10.2016.

Posti Oy on valittanut Viestintäviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien päätöstä muutettavaksi ulkomaille lähetettävien postipakettien palveluiden osalta sekä päätöksen voimaantuloajankohdan osalta. Posti Oy on myös pyytänyt päätöksen täytäntöönpanokieltoa hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi.

Hallinto-oikeus välipäätöksellään katsoo, että kotimaasta ulkomaille lähetettävien postipakettien palveluiden osalta valittaja toimii tällä hetkelläkin yleispalveluvelvollisena, joten päätöksen täytäntöönpanon keskeyttäminen ei muuttaisi vallitsevaa tilannetta. Niiltä osin kuin valittajan postipakettipalvelut lakkaavat olemasta yleispalveluvelvollisuuden alaisia valittaja joutuu muuttamaan järjestelmiään. Nämä muutokset valittajan on toteutettava joka tapauksessa, koska yleispalveluvelvollisuuden poistumista koskevin osin päätöksestä ei ole valitettu. Koska Viestintäviraston päätöksellä muutosten toteuttamiselle oli varattu yli neljä kuukautta aikaa, hallinto-oikeus katsoo, ettei täytäntöönpanon keskeyttämiseen ole tältä osin aihetta.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen pääasiassa myöhemmin.

Lisätietoja

Pirkko Väänänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Outi Siimes
Hallinto-oikeustuomari
puh. 029 56 42 037
outi.siimes(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset