Helsingin hallinto-oikeus: Googlen hakutulokset sai määrätä poistettavaksi

Julkaistu 8.12.2016

Hallinto-oikeus hylkäsi Google Inc:n valituksen tietosuojavaltuutetun päätöksestä, jolla Google oli velvoitettu poistamaan hakutuloksistaan kaksi url-osoitetta. Määräys koski hakutuloksia, jotka ovat saatavissa A:n nimellä tehdyillä hauilla. Google Inc valitti tietosuojavaltuutetun päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että tietosuojavaltuutettu oli voinut määrätä hakutulokset poistettavaksi. Hallinto-oikeus katsoi, että hakutulokset olivat tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot kuvasivat paitsi henkilön tekemää henkirikosta ja hänen saamaansa vankeusrangaistusta, myös tämän terveystietoja. Päätöksellä ei kielletty Google Search -palvelussa linkittämästä osoitteiden hakutuloksia kyseiseen asiasisältöön silloin, kun haku tehtiin muilla hakusanoilla kuin hakijan nimellä.

Tietosuojavaltuutettu oli asiaa ratkaistessaan suorittanut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa C-131/12 tarkoitettua intressipunnintaa yksityiselämän suojan ja suuren yleisön tehokaan tiedonsaanti- ja keskustelumahdollisuuksien välillä. Hallinto-oikeus katsoi kuten tietosuojavaltuutettu, että hakijan oikeutta yksityiselämän suojaan oli pidettävä painavampana perusteena kuin internetin käyttäjien oikeutta saada tietoa hakijan nimellä hänen terveystiedoistaan.

Lisätietoja
Helsingin HAO 8.12.2016 16/1028/5

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasi-oissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset