Helsingin hallinto-oikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua rakennustuoteasetuksen soveltamisesta

Julkaistu 1.12.2016

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä pyytänyt ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta rakennusalan tuotteiden CE-merkintää koskevassa asiassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kieltänyt betonirakenteiden liitoksia ja liittorakenteita valmistavaa Anstar Oy:tä käyttämästä eräissä tuotteissaan eurooppalaista tuotehyväksyntämerkintää CE, koska kyseiset tuotteet eivät Tukesin tulkinnan mukaan kuulu rakenteellisia teräsosia koskevan yhdenmukaistetun tuotestandardin EN 1090-1 soveltamisalaan. Tuotteet ovat betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettäviä osia.

Kieltopäätös on tehty rakennustuoteasetuksen perusteella. Rakennustuoteasetus harmonisoi koko EU:n alueella rakennustuotteiden laskenta- ja testausmenetelmät. Jos tuote on testattu ja sen ominaisuudet laskettu hyväksytyllä menetelmällä, se saa käyttää CE-merkintää.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat jonkin eurooppalaisen standardisointielimen vahvistamia. Jotta elin voi vahvistaa harmonisoidun tuotestandardin, komissio antaa standardointielimelle mandaatin harmonisoinnista. Asiassa ei ole kyse tuoteturvallisuusepäilystä vaan ainoastaan siitä, kuuluvatko Anstar Oy valmistamat tuotteet mandaatin M/120 ja sen perusteella yhdenmukaistetun tuotestandardin EN 1090-1 soveltamisalaan.

Hallinto-oikeus on päättänyt pyytää asiasta ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta, koska kyse on unionin oikeuden tulkinnasta. Standardin soveltamisalakuvaukset ovat laajoja, ja sitä tulkitaan eri tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Asiasta ei ole aikaisempaa oikeuskäytäntöä. CE-merkinnän käytön kieltämisellä yhdessä jäsenmaassa saattaa olla vaikutusta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen unionin alueella. Anstar Oy on esittänyt, että Tukesin päätös estää suomalaista yritystä myymästä tuotteitaan kotimarkkinoilla samoilla ehdoilla kuin kilpailijat voivat tuoda niitä Suomeen.

Lisätietoja
Helsingin HAO 1.12.2016 16/1016/5

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi
www.hehao.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset