Espoo voi myydä tontit Keilaniemestä

Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 6.2.2019

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt kunnallispäätöksestä tehdyn valituksen.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti huhtikuussa 2016 myydä Keilaniemessä sijaitsevat kaksi tonttia rakennusalan yritys SRV Rakennus Oy:lle ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoimille rahastoille. Peruskauppahinta tonteista oli yhteensä 40 082 000 euroa. Lisäksi ostajien tulee maksaa lisäkauppahintaa kaupungille, kun asuntojen velaton keskimyyntihinta tonttiosuuksineen on 7 000 euroa asuntoneliömetriltä tai sen yli. Kaupunki käytti myyntipäätöksessään Catella Property Oy:n tekemää hinta-arviota.

Yksityishenkilö valitti myyntipäätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista. Valituksessa kaupungin päätöstä pidettiin Euroopan Unionista tehdyn sopimuksen, kilpailulain 30 §:n ja kuntalain 130 §:n vastaisena. Valituksessa katsottiin, että ostajille oli annettu valtiontukea myymällä tontit alihintaan ja että päätös suosi yhtä toimijaa.

Ratkaisussaan hallinto-oikeus toteaa, että myyntipäätöksessä on kuntalain ja Euroopan komission tiedonannon mukaisesti käytetty puolueetonta arvioijaa, joka on arvioinut kohteen markkinaperusteisen hinnan. Valituksessa ei osoitettu, että arviossa esitetyt vertailukohteet, lähtölukemat ja tehdyt päätelmät antaisivat aihetta kyseenalaistaa arvion puolueettomuutta tai asianmukaisuutta. Kaupungilla oli käytettävissään tarpeelliset tiedot ja selvitykset asian ratkaisemiseksi. Hallinto-oikeus toteaa, että kaupungin päätöksessä on ollut kysymys tonttien myynnistä pääosin asuntorakentamista varten. Kyse on yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta, jonka hyväksymisestä kaupunki voi päättää harkintansa mukaan noudattaen hallintoa yleisesti sitovia periaatteita. Kaupunki on voinut päättää tonttien myymisestä ilman tarjouskilpailua. Koska hinta-arviotakaan ei ole osoitettu alihintaiseksi, ei kaupungin voida katsoa suosineen ostajia tonttien myyntiin liittyvissä toimissa.

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia kilpailulain tai Euroopan unionin kilpailusääntöjen vastaisen menettelyn perusteella esitettyjä vaatimuksia. Valitus jätetään näiltä osin tutkimatta.

Lisätietoja:
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset