Helsingin hallinto-oikeuden toimintakertomus 2018 on julkaistu

Julkaistu 20.3.2019

Helsingin hallinto-oikeuden tänään julkaisemassa toimintakertomuksessa kuvataan tilastokatsauksen lisäksi vuoden aikana vireillä olleita organisaation kehittämishankkeita, lainkäyttöhenkilöstön saamaa täydennyskoulutusta sekä sähköisiä asiantuntija- ja asiointipalveluita, jotka hallinto-oikeudessa otettiin käyttöön kesällä 2018. Toimintakertomuksessa nostetaan esiin myös viime vuoden aikana annettuja merkittäviä, laajaa mediahuomiotakin saaneita ratkaisuja.

Helsingin hallinto-oikeus teki viime vuonna yhteensä 8 274 päätöstä. Suurin asiaryhmä oli ulkomaalaisasiat, jonka osuus kaikista päätöksistä oli 50 prosenttia. Ulkomaalaisasioiden lisäksi suuria asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (22%), veroasiat (9%), valtio-oikeus- ja yleishallintoasiat (9%) sekä taloudelliseen toimintaan liittyviä asiat (5%).

Vuonna 2018 Helsingin hallinto-oikeuteen saapui yhteensä 7 304 asiaa, eli noin 17 prosenttia vähemmän vuoteen 2017 verrattuna. Eniten vähenemistä tapahtui turvapaikka-asioissa, joiden osalta ollaan palaamassa aiempien vuosien niin sanotulle normaalille tasolle. Vuoden 2018 lopussa vireillä oli yhteensä 4 678 asiaa, kun vuoden 2017 lopussa vireillä olevia asioita oli 5 708.

Vuoden 2018 lopussa hallinto-oikeudessa työskenteli 198 henkilöä. Edellisvuosien tapaan määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus jatkui verrattain suurena. Virkoja täytettiin kertomusvuonna 21 kappaletta.

Lisätiedot:
Toimintakertomus 2018 (pdf, 1.3 Mt)

Pihla Pitkänen
Tiedottaja
puh. 029 56 42 056
pihla.pitkanen(a)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Tiedotteet