Helsingin hallinto-oikeuden tilastoja

Helsingin hallinto-oikeus julkaisee tilastoja pääasiaryhmistään. Sivuilla julkaistaan myös tiedot niistä asiaryhmistä, joista Helsingin hallinto-oikeus vastaa valtakunnallisesti (tulli ja ALV-asiat, lisäksi Helsingin hallinto-oikeus käsitteli kaikki turvapaikka-asiat 1.2.2017 asti)

Ratkaistut asiat ja keskimääräiset käsittelyajat 1.1.-30.9.2019Pääasiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Ulkomaalaisasiat
2 651
7,8

Sosiaali- ja terveydenhuolto
1 161
4,6

Valtio-oikeus ja yleishallinto
595
11,0

Verot
531
11,8

Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat
357
5,8

Rakentaminen
195 9,6

Itsehallinto
65 14,6

Ympäristö
51
10,1


Yksittäiset asiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Turvapaikka-asiat*
413
10,4

Turvapaikka-asiat /
nopeutettu käsittely*
562 3,7

Arvonlisäveroa koskevat
valitukset**
114
15,1

Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa**
29
6,6

Tullausvalitukset**
17
12,3

*Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on ollut vastuu koko Suomen asiaratkaisuista 1.2.2017 asti. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

**Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on vastuu koko Suomen asiaratkaisuista. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

Ajat ovat keskimääräisiä käsittelyaikoja. Yksittäistapauksessa käsittelyajat voivat vaihdella ylläolevista ajoista. Käsittelyaikoja asiaryhmissä, joissa on tehty alle viisi päätöstä, ei tilastoida.

 
Julkaistu 2.10.2019