Helsingin hallinto-oikeuden tilastoja

Helsingin hallinto-oikeus julkaisee tilastoja pääasiaryhmistään. Sivuilla julkaistaan myös tiedot niistä asiaryhmistä, joista Helsingin hallinto-oikeus vastaa valtakunnallisesti (tulli ja ALV-asiat, lisäksi Helsingin hallinto-oikeus käsitteli kaikki turvapaikka-asiat 1.2.2017 asti)

Ratkaistut asiat ja keskimääräiset käsittelyajat 1.1.-30.4.2020Pääasiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Ulkomaalaisasiat
909 7,8

Sosiaali- ja terveydenhuolto
597
6,0

Valtio-oikeus ja yleishallinto
193
12,8

Verot
131
13,8

Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat
34 8,9

Rakentaminen
40 9,1

Itsehallinto
17 15,2

Ympäristö
14 8,1


Yksittäiset asiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Turvapaikka-asiat*
1588,7

Turvapaikka-asiat /
nopeutettu käsittely*
150 3,6

Arvonlisäveroa koskevat
valitukset**
24
15,2

Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa**
6
8,5

*Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on ollut vastuu koko Suomen asiaratkaisuista 1.2.2017 asti. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

**Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on vastuu koko Suomen asiaratkaisuista. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

Ajat ovat keskimääräisiä käsittelyaikoja. Yksittäistapauksessa käsittelyajat voivat vaihdella ylläolevista ajoista. Käsittelyaikoja asiaryhmissä, joissa on tehty alle viisi päätöstä, ei tilastoida.

 
Julkaistu 19.5.2020