Helsingin HAO 31.1.2019 19/0046/1

Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

Diarienummer: 04501/17/8405
Liggarnummer: 19/0046/1
Givet: 31.1.2019

A:n ja B:n epäiltiin syyllistyneen törkeään veropetokseen ja salakuljetukseen tuomalla maahan suuren määrän nuuskaa vuosina 2013-2015. Tulli määräsi A:n ja B:n yhteisvastuullisiksi verovelvollisiksi yhteisillä hankintamatkoilla hankituista nuuskista. Molemmat olivat ostaneet matkoilla omat nuuskansa.

A vaati valituksessaan, että häntä ei määrätä verovelvolliseksi B:n hankkimien nuuskien osalta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja lausui perusteluissaan seuraavaa.

A ja B olivat lähteneet yhteisille nuuskanhakumatkoille yhdessä. Joillakin matkoilla heillä oli ollut myös toinen auto ja he olivat ylittäneet rajan kahdella autolla kiinnijäämisriskin pienentämiseksi. Molempien nuuskat oli lastattu yhdessä samaan autoon. Silloin, kun käytössä oli ollut kaksi autoa, toinen oli ajanut ensin tyhjän auton Suomeen. Näin oli saatu tarkistettua, oliko rajalla valvontaa. Molemmat olivat ajaneet nuuskalastissa ollutta autoa vuorotellen. Kun nuuskat oli tuotu rajan yli Suomeen, he olivat lastanneet nuuskat toiseen autoon.

A ja B olivat molemmat sinänsä ostaneet omat nuuskansa. A:n osalta tämä oli tapahtunut osittain omaan käyttöön ja osittain kaupalliseen tarkoitukseen. Molempien nuuskia oli kuitenkin käsitelty yhdessä lastauksen, kuljetuksen ja lastin purkamisen yhteydessä. Myös B:n nuuskat olivat siten olleet A:n hallussa.

A ei ollut esittänyt uskottavaa perustetta sille, ettei hän olisi ollut tietoinen siitä, että B:n omistamat nuuskat oli tarkoitettu myytäväksi. Hän ei ollut myöskään esittänyt uskottavaa selvitystä siitä, että jokin osa B:n nuuskista olisi ollut sillä tavalla erillinen erä, ettei se olisi ollut kuljetuksen tai lastauksen aikana myös A:n hallussa.

Sekä A:n omien että B:n nuuskien osalta A oli pitänyt toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita hallussaan Suomessa kaupallisessa tarkoituksessa valmisteverotuslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Äänestys 2-1.

Valmisteverotuslaki 72 § ja 75 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijäjäsen Pirjo Järvenpää.

Päätös ei ole lainvoimainen.

 
Publicerad 11.2.2019  Uppdaterad 6.11.2019