Helsingin HAO 11.4.2019 19/0259/3

Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Osakkeiden hallintaoikeudesta luopuminen - Yritystoiminnan jatkaminen

Diarienummer: 05824/18/8510
Liggarnummer: 19/0259/3
Givet: 11.4.2019

B aikoi vastikkeetta luopua hallintaoikeudestaan Ab X Oy:n osakkeisiin A:n hyväksi. Kyseisiin A:n aiemmin C:ltä perintönä saamiin ja B:n hallintaoikeuden rasittamiin osakkeisiin oli C:n jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä. Perintönä oli siten siirtynyt perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdassa edellytetyn mukaiseen yritystoiminnan jatkamiseen vaadittavat osakkeiden tuottamat oikeudet. Kun nyt ennakkoratkaisuhakemuksessa oli kyse samojen osakkeiden hallintaoikeudesta luopumisesta, suunnitellussa oikeustoimessa ei näin ollen voitu enää katsoa siirtyvän yritystoiminnan jatkamiseen vaadittavaa osaa osakkeiden tuottamista oikeuksista, eikä A:n voitu katsoa jatkavan yritystoimintaa lahjana saamallaan hallintaoikeudella. Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuun lahjaan ei näin ollen voitu soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 momentti ja 57 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Siimes, Vesa Heikkilä (t) ja Emmi Aakula.

Asian esittelijä Andreas Byggmästar.

Päätös on lainvoimainen.

 
Publicerad 24.4.2019  Uppdaterad 6.11.2019