Kundterminalerna för domstolarnas operativsystem för förfrågningar tas ur bruk

Publicerad 29.10.2019

Kyösti-kundterminalerna för domstolarnas operativsystem för förfrågningar tas ur bruk 30.10.2019. Det har varit möjligt att använda systemet vid kundterminalen i Helsingfors förvaltningsdomstols registratorskontor.

Behovet att ta bort kundterminalerna beror på införandet av den första delen av det nya ärendehanteringssystemet för förvaltnings- och specialdomstolar HAIPA. Från HAIPA-systemet överförs inte längre uppgifter till Kyösti-systemet. Efter att HAIPA tagits i bruk är informationen som överlåts till kunder via Kyösti inte längre uppdaterad.

I Operativsystemet för förfrågningar Kyösti har det varit möjligt att gå igenom domstolarnas offentliga diarieuppgifter. Dessa är i diarierna inskrivna grundläggande uppgifter om ärendena, de delaktigas namn samt uppgifter om handläggningsskedet och uppgifter gällande ärendenas avgörande. Diariets ärenden har det varit möjligt att söka med diarienummer eller beslutsdatum.

Nyckelord

TiedotteetSV