Viimeinen hakupäivä:
25.11.2019
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Hallinto-oikeus on lainkäyttöasioissa pääasiallisesti päätösvaltainen kolmen tai kahden tuomarin kokoonpanoissa. Tuomarit ovat päätösvaltaa käyttäessään riippumattomia, mutta työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden tuomareiden, esittelijöiden ja hallinto-oikeuden hallintohenkilöstön kanssa. Tuomarit työskentelevät lainkäyttötoiminnan keskeisillä osa-alueilla kuten vireille tulevien asioiden valmistelussa, prosessinjohdossa sekä päätösten kirjoittamisessa ja ratkaisemisessa. Hallinto-oikeudessa korostetaan vuorovaikutteista ja keskustelevaa työskentelytapaa. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat hallinto-oikeuden työnjärjestämisen keskiössä.

Tehtävässä tarvitaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta hallinto-oikeudellisiin asioihin. Nykyiset tuomarimme ovat kerryttäneet aikaisempaa kokemustaan esimerkiksi yleisissä tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtivassa asiantuntijayhteisössä. Työntekijöillemme mahdollistamme muun muassa lakisääteistä laajemman työterveyshuollon, tukea virike- ja liikuntatoimintaan, erilaista ammatillista osaamista kehittävää koulutusta sekä mahdollisuuden joustavaan työntekoon kuten etätyön tekemiseen.

Hakemukset on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään 25.11.2019 ennen viraston aukioloajan päättymistä ensisijaisesti www.valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän kautta.

Sähköpostilla ita-suomi.hao@oikeus.fi tai Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64.

Lisätietoja antaa ylituomari Petri Saukko puh. 029 56 42569.

Kuopiossa 28.10.2019

Petri Saukko
ylituomari

 
Julkaistu 12.11.2019